Naša vizija je biti poznata i moderna firma u proizvodnji brizgane plastike i PET ambalaže, koja će u doglednoj budućnosti postati vodeći lider u ovoj oblasti, u BiH, kao i u okruženju.

Viziju ćemo ostvariti razvojem i obogaćivanjem vlastitog asortimana, sa sopstvenim kadrom, prateći domaća i svjetska kretanja , tržište i procese, te zavisno od toga – ulaganjem u savremene proizvodne i radne kapacitete ispunjavati sve potrebne tržišne i marketingške prohtjeve naših kupaca i partnera.

O nama