Zatvarači Oznaka artikla Težina grama Dimenzija Tr. Pak. Kom Upotreba proizvoda
Čep M48 4,6 48 mm 1,400 Za zatvaranje flaša
Ručka R35 6,4 X 700 Ručka za flaše 3 i 5 litara
Nosač regist. oznaka X X 28 Za auto registarske tablice